logo

HONOROWI i NIEZAWODNI - TOPR Dziękujemy !


" Ja niżej podpisany [...] w obecności Naczelnika Straży Ratunkowej w.p. [...], oraz świadka w.p. [...] dobrowolnie przyrzekam pod słowem honoru, że póki zdrów jestem, na każde wezwanie Naczelnika lub jego Zastępcy - bez względu na porę roku, dnia i stan pogody - stawie się w oznaczonym miejscu i godzinie odpowiednio na wyprawę zaopatrzony i udam się w góry według marszruty i wskazań Naczelnika lub jego Zastępcy w celu poszukiwań zaginionego i niesienia mu pomocy. Postanowienia statutu Pogotowia i regulaminu dla członków czynnych będę wykonywał ściśle, jak również rozkazy Naczelnika, jego Zastępcy i Kierowników Oddziałów. Obowiązki swe pełnił będę sumiennie i gorliwie, pamiętając, że od mego postępowania zależnem być może życie ludzkie. W zupełnej świadomości przyjętych na się trud obowiązków i na znak dobrej swej woli powyższe przyrzeczenie przez podanie ręki Naczelnikowi potwierdzam."

Najbardziej honorowi, stawiający się na każde wezwanie, zawsze gotowi nieść pomoc, bez względu na to, jak bardzo złe są warunki pogodowe i bez względu jak bardzo ryzykują własnym życiem. Szacunek należy się im codziennie, ale dziś przechodzą samych siebie.... Jesteśmy pełni wdzięczności i podziwu za ich ciężką pracę, za ich niezachwianą obecność. TOPR - DZIĘKUJEMY !  choć to i tak za mało. Dziękujemy również Służbom i Osobom, które wspierają swymi działaniami Ratowników. Wasze wsparcie i zaangażowanie jest niezwykle ważne - DZIĘKUJEMY !!!

 

W imieniu całej społeczności oraz redakcji Nieznanych Tatr - A. Bronk-Marwicz

 

 

 Copyright nieznanetatry.pl &GÓRY