logo

LATO W TATRACH


 Na portalu www.tatry.przejscia.pl ukazało się sprawozdanie z działalności taternickiej w sezonie letnim 2013. Po raz pierwszy od lat sezon został omówiony tak szeroko i z uwzględnieniem tak wielu źródeł. Zapraszamy do lektury.
 

www.tatry.przejscia.plPoniżej podajemy fragment omówienia sezonu autorstwa Adama Śmiałkowskiego/www.tatry.przejscia.pl
Całość możesz przeczytać na www.tatry.przejscia.pl

W okresie od 9.IX do 1.X na stronie www.tatry.przejścia dodano ponad 100 wpisów na ponad 350 wszystkich jakie tam zamieszczono od końca czerwca. To świadczy o tym, że aby uzyskać pełniejszy obraz podsumowania należałoby je zamykać końcem listopada. Myślę że wielu wspinających się miałoby wtedy czas na uporządkowanie i zamieszczenie swoich przejść, a robiący podsumowanie mógłby uzupełnić informacje. Trudno jest zrobić solidnie, metodycznie i wg ustalonych zasad późniejsze uzupełnienia. Wszelkie podsumowania nie poddane żadnym kryteriom i 'dopisywane' ogólnikami są wariacjami autora na temat przejść. Podsumowanie winno być oparte na konkretnych danych z podaniem ich źródła.
 
Dane po polskiej stronie Tatr podane są za książkami wyjść, portalem www.wspinanie.pl z informacji własnych i ze strony www.tatry.przejscia.pl. Przejść dublujących się unikałem. Nie ujmowałem wpisów które nie miały określonej drogi, poza takimi na które nie ma wejść nie taternickich (np. na Żabią Lalkę - wejścia przeważnie granią). Dane dla Tatr Słowackich pochodzą z wpisów na stronie www.tatry.przejscia.pl ze strony Jameska, z www.tatry.nfo.sk od Mira Peto, Marosa Cervenki, Ondra Huserki (diaka!) i z informacji własnych. Przepraszam jeśli przekręciłem lub pominąłem czyjeś nazwisko, z uwagi na nieczytelny wpis. Gdzie nie mogłem ustalić nazwiska lub daty dawałem pytajnik (?). Nie ujmowałem przynależności klubowej ze względu na brak miejsca, oraz wybiórczy charakter tej informacji. Podałem warunki pogodowe gdyż mają taki wpływ na frekwencję jak bliskość dróg czy stopień ich obicia.
 
Na szczególną uwagę ze względu na klasę i różnorodność przejść zasługują Miro Peto, Ondro Huserka i Kacper Tekieli. Oraz kobiece przejścia zespołu Joanna Nowosadzka i Magdalena Nowak.W ponad 90 % zebrane przejścia dotyczą zespołów polskich. Jakkolwiek nie są pełne, to wyraźnie wskazują tendencje do dróg popularnych w rejonach bliskich. Najczęściej pokonywane trudności to te za V. Mniej więcej podobnym 'wzięciem cieszą' się IV jak i VI. Trudności VII mają odrobinę więcej chętnych niż III, ale o połowę mniej od IV i VI. Z zespołów Słowackich podałem przejścia z nowych dróg i te z 'wysoką cyfrą'. Nie starałem się pozyskać od nich szerszych informacji, bo nie byłbym w stanie jej przetworzyć. Uważam miniony sezon za bogaty, zróżnicowany. Nie wiem na ile wynika to z ilości pozyskanych informacji, a na ile z pięknej pogody. Następne lata i możliwości porównań do uzyskanych danych, dadzą na to odpowiedź. Praca nad całościowym obrazem jest pracą na lata, wymaga zaangażowania większej ilości osób.
 
Z taternickim pozdrowieniem:
 
Adam Śmiałkowski


Źródło: www.tatry.przejscia.pl  
 
 


Copyright nieznanetatry.pl &GÓRY