logo

Mapa starostwa spiskiego


W sklepie Tatrzańskiego Parku Narodowego pojawiło się kilka nowych publikacji, w tym długo oczekiwany reprint mapy starostwa spiskiego.
 
Mapę starostwa spiskiego, autorstwa Franciszka Floriana Czakiego, wydano po raz pierwszy około roku 1762. Znajduje się na niej jeden z najstarszych wizerunków kartograficznych Tatr. Ekskluzywny reprint wydano w formacie 780 x 665 mm.

 
(Reprint mapy wykonany przez Tatrzański Park Narodowy z oryginału z kolekcji Imago Poloniae Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury ufundowanej przez pana dr. Tomasza Niewodniczańskiego, Bitburg »Niemcy«, w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie).
 
 
Reprintowi mapy towrzyszą „Zeszyty Tatrzańskie” nr 3, zatytułowane Mapa starostwa spiskiego Franciszka Floriana Czakiego (1762). 
 
„Trzeci z »Zeszytów Tatrzańskich« poświęcamy rzeczy unikatowej. Z pozoru mapa starostwa spiskiego wydana na początku lat sześćdziesiątych XVIII wieku, a więc tuż przed pierwszym rozbiorem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i poprzedzającą go austriacką aneksją jej południowych rubieży, niewiele ma wspólnego z rolą Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jednak to właśnie TPN, obok Muzeum Tatrzańskiego, ma statutową powinność dbania
o zachowanie pamięci o najdawniejszych dziejach naszych gór. Wszakże mapa Czakiego zawiera jedno z najstarszych wyobrażeń kartograficznych Tatr, daje świadectwo ówczesnej o nich wiedzy, jest źródłem dociekań toponomastycznych ”.
 
 
Obie pozycje można kupić w pakiecie po promocyjnej cenie!
 
 
 
Zapraszamy na stronę sklepu wydawnictwa.tpn.pl.

Źródło: www/tpn.pl
 


Copyright nieznanetatry.pl &GÓRY