logo

Wielki Szczyt WidełWielki Szczyt Wideł  (Veľká Vidlová veža)  2522m. Jeden z najbardziej urwistych szczytów Tatr Wysokich (Słowacja). Jest najwybitniejszym szczytem Grani Wideł. Ten dziko poszarpany mur skalny wiążący Łomnicę z Kieżmarskim jest – zdaniem Józefa Nyki – najpiękniejszą z wszystkich tatrzańskich grani.
Od Zachodniego Szczytu Wideł oddziela Wielki Szczyt Wideł głęboko wcięta Przełęcz w Widłach (ok. 2420 m), a od Wschodniego Szczytu Wideł, stosunkowo płytka Wyżnia Przełęcz w Widłach...


Wznosi się nad Doliną Dziką od północy i Doliną Łomnicką od południa. Pod północnymi ścianami biegną dwa równoległe zachody, powstałe na smugach mylonitów, zwane Miedzianymi Ławkami. Wiedzie nimi jedna z dróg na Łomnicę. Dzikie, skrzesane ściany Grani Wideł podziwiają tłumy turystów, przybyłych pieszo lub kolejką nad Łomnicki Staw. Prawdziwe piękno i urwistość grani widać dopiero z wierzchołka Łomnicy lub Kieżmarskiego Szczytu. Widok z wierzchołka Wielkiego Szczytu Wideł, choć ograniczony ze względu na sąsiedztwo wyższych, potężnych szczytów, jest wspaniały i bardzo wysokogórski. Pięknie prezentuje się Łomnica z tłumem turystów na wierzchołku.

Pierwsze znane wejście: Miklós Szontagh junior i przewodnik Johann Hunsdorfer senior, 12.08.1903.
Zimą: Ernst Dubke oraz przewodnicy Johann Breuer junior i Johann Franz senior, 17.02.1906.

OPIS WEJŚCIA TURYSTYCZNEGO:
Wielki Szczyt Wideł jest jednym z tych szczytów, który uchodzi za dostępny jedynie dla taterników. Jednak mogą się nań wybrać bardzo doświadczeni turyści o „ żyłce wspinaczkowej”, w towarzystwie doświadczonego przewodnika tatrzańskiego, przy stałej asekuracji liną. Dla mnie był to jeden z wymarzonych, trudnych szczytów tatrzańskich (obok Korony Wysokiej, Ostrego Szczytu i Żabiego Konia), a wejście nań w towarzystwie nieodżałowanego Vlado Tatarki było niesłychanie ekscytujące.

Wariant A
To najkrótsza i najłatwiejsza droga, wiodąca na szczyt od strony południowej. Składa się z dwóch etapów o różnym stopniu trudności.

ETAP 1  Łomnicki Staw–Przełęcz w Widłach.
Skala trudności „ I”, czyli nieco trudno. Czas przejścia ok. 2 godz. 30 min.
Znad Łomnickiego Stawu czerwono znakowaną Magistralą Turystyczną, wiodącą na Rakuską Przełęcz Wyżnią tylko kawałek do miejsca (trochę powyżej Obserwatorium Astronomicznego), gdzie spotykamy początek myśliwskiej ścieżki. Nią w lewo ku górze, trawersując w poprzek zboczy Huncowskiego Szczytu aż do skalnego koryta małego potoczka. Stąd w głąb Doliny Łomnickiej po rumowisku aż na piaszczyste dno Lejkowego Kotła. Dalej w górę ku pn.-zach. trawiastym i piarżystym zboczem do podnóża wysokiego, stromego, skalistego progu, nad którym leży Cmentarzysko. Wejście na skały na lewo od spływającej z góry wody, w jego środku, przy schodzącej najniżej ostrodze skalnej. Stromo w górę w zygzak po gładkich skałach, a potem po gładkich płytach na dolny brzeg Cmentarzyska. Teraz w górę łukiem początkowo w prawo, a potem w lewo – dość gładkimi, ale silnie połupanymi skałami pod pd.-zach. ścianą Kieżmarskiego Szczytu – na szeroki, piarżysty zachód, zataczający duży łuk w lewo, ku zachodowi. Nim w lewo, łagodnie ku górze do ujścia wąskiego, stromego i głębokiego żlebu, który spada z Przełęczy w Widłach. Żlebem tym w górę początkowo trawiasto- skalistymi stopniami po lewej stronie, a potem kruchymi skałami z prawej strony żlebu na tą przełęcz.

ETAP 2 Przełęcz w Widłach–Wielki Szczyt Wideł. Jest to najłatwiejszy sposób wejścia na szczyt. Skala trudności„ II”, czyli dość trudno. Czas przejścia ok. 45 min.
Ku pn.-wsch. w górę na lewo od spadzistej pd.-zach. grani Wielkiego Szczytu Wideł, słabo wyodrębniającą się, skalistą rynną na grzędę i nią w górę na mały skrawek piargu, o kilka metrów poniżej wierzchołka pierwszej turni naszej grani. Tu w lewo poza węgieł i trawers krótkim, wąskim eksponowanym gzymsem w poprzek odpychającej ścianki na siodełko, między pierwszą a drugą turnią pd.-zach. grani. Jest to najtrudniejsze miejsce całej drogi i tutaj przewodnik założył poręczówkę. Z siodełka w dół 17 m bardzo stromym kominkiem po stronie Cmentarzyska na dno wielkiego, głębokiego, piarżysto-skalistego żlebu, który zbiega ku pd. z siodełka między trzecią a czwartą turnią naszej grani. Przez żleb w poprzek na jego przeciwległą ścianę i nią w górę 45 m, mianowicie najpierw lewą z dwóch wąskich, bardzo stromych, niemal równoległych rynien, potem mocnymi skałami prawej rynny i wreszcie szczeliną między ścianą a odpękniętą od niej płytą na żebro (będące prawym obramowaniem żlebu), odchodzące od  wierzchołka ku południowi. W lewo w górę owym żebrem i dobrymi stopniami aż do olbrzymiego bloku, tworzącego ze ścianką szczytową metrowej średnicy okno skalne z widokiem na Dolinę Łomnicką. Teraz w górę po głazach na wierzchołek Wielkiego Szczytu Wideł.

Wariant B
Granią Wideł od Przełęczy w Widłach przez Zachodni Szczyt Wideł na Łomnicę.
Piękna, eksponowana i efektowna wspinaczka graniowa. Razem z etapem I wariantu A może stanowić piękną, ale dość trudną drogę wejścia na Łomnicę znad Łomnickiego Stawu.
Skala trudności „ II”, czyli dość trudno.

Z Przełęczy w Widłach ku pd.-zach. w górę  czterometrową, prawie pionową, ale spękaną i łatwą ścianką, po czym na lewo od uskoku grani w górę spadzistą, zawaloną gruzem rynną na siodełko, w którym lewe boczne żebro przypiera do pierwszej turniczki naszej grani. Z siodełka w prawo ku górze na grań, tutaj poziomą, już poza ową turniczką. Krawędzią grani pod pionowy, ciasny kominek, którym w górę (zapieraniem) i przez pionowy stopień na wygodną platformę. Z niej w górę jak najdogodniej poprzez stopnie i konie skalne – zasadniczo krawędzią grani – na wierzchołek Zachodniego Szczytu Wideł. Z wierzchołka (ku pd.-zach.), poziomą granią, a potem stromiej w dół na Niżnią Miedzianą Przełączkę.
Dalej poziomą granią, a potem w górę przez kilka garbów i wreszcie stromiej przez trzy zęby skalne na najwyższy punkt Miedzianego Muru. Teraz kilkanaście metrów w dół bardzo stromą krawędzią grani na Wyżnią Miedzianą Przełączkę. Łatwo w  górę rozległym zboczem po piargu, płytach i stopniach skalnych jeszcze ok. 100 m na wierzchołek Łomnicy

Tekst i zdjęcia: Leszek Jaćkiewicz

Szczyt znajduje się poza znakowanym szlakiem, dlatego można na niego wyjść jedynie z przewodnikiem wysokogórskim posiadającym odpowiednie uprawnienia. 
                                                                                

Widok z Wielkiego Szczytu Wideł na Poślednią Turnię, Durny i Mały Durny
Łomnica w Wielkiego Szczytu Wideł
Widok z Kieżmarskiego Szczytu na Grań Wideł, Poślednią Turnię, Durny, Mały Durny, Lodowy i Baranie Rogi
 


Copyright nieznanetatry.pl &GÓRY