logo

Zmarzły SzczytZmarzły Szczyt (Popradský L'adowý štít) 2390 m - zwornikowy szczyt leżący w grani głównej Tatr Wysokich (Słowacja). Od Wschodniego Szczytu Żelaznych Wrót oddziela go Rumiska Przełączka (na zachodzie), a od Kaczego Szczytu Jurgowska Przełęcz (na wschodzie). Od Zmarzłego Szczytu odgałęzia się ku południowi wybitna boczna grań, której najwyższym wzniesieniem jest Kończysta, a zakończeniem Osterwa...

W grani tej znajdują się również Mała i Pośrednia Kończysta oraz Stwolska Turnia i Tępa. Pierwsza przełęcz tej grani to Przełęcz koło Drąga,  stanowiąca dogodne połączenie górnej części Doliny Batyżowieckiej z  Doliną Złomisk. Punktem zwornikowym nie jest dokładnie sam wierzchołek Zmarzłego Szczytu, lecz miejsce znajdujące się kilkanaście metrów na południowy zachód od wierzchołka. W Zmarzłym Szczycie zaczyna się Batyżowiecka Grań, która ciągnie się poprzez Kaczy Szczyt aż po Batyżowiecki Szczyt. Nazwa szczytu pochodzi od Zmarzłego Stawu w Dolinie Złomisk. Z dołu najpiękniej (jako trójkątna piramida) Zmarzły Szczyt prezentuje się ze ścieżki prowadzącej od Szczyrbskiego Stawu do Popradzkiego Stawu oraz znad leżących u jego stóp stawów: Zmarzłego i Kaczego. Jest ważnym elementem panoramy z Polany pod Wysoką. Z góry Zmarzły Szczyt najładniej wygląda z najbliższych sąsiadów: Kaczego Szczytu i Wschodniego Szczytu Żelaznych Wrót oraz z leżącej niedaleko Wysokiej. Widok ze szczytu (jak na zwornik przystało) jest piękny i urozmaicony. Imponująco wyglądają poszarpane turnie Kaczego i Batyżowieckiego Szczytu. Niezapomniany jest widok na leżący w dole najbardziej zielony ze wszystkich stawów – Zielony Staw Kaczy.

Pierwsze znane wejście: Oliver Gömöry i przewodnik Paul Kirner, 15.08. 1890 r.
Pierwsze znane wejście zimą: Gyula A. Hefty i Lajos Rokfalusy, 27.04. 1913 r.

OPIS WEJŚCIA TURYSTYCZNEGO

Na wierzchołek nie prowadzą żadne szlaki turystyczne, toteż – wedle obowiązującego prawa –można na niego wejść tylko w towarzystwie uprawnionego przewodnika tatrzańskiego. Na szczyt prowadzi kilka tras dostępnych dla wprawnych turystów. Oto dwa najciekawsze warianty wejścia na szczyt z leżących u jego stóp dolin.

Wariant A

Popradzki Staw – Zmarzły Szczyt. Skala trudności „0+”, czyli łatwo. Czas przejścia ok. 3 godz. 30 min.
Jest to wyjątkowo piękna trasa wiodąca przez jedną z najwspanialszych dolin – Dolinę Złomisk.  Początkowy odcinek jest analogiczny z opisaną już trasą wiodąca na Wschodni Szczyt Żelaznych Wrót (zob. GÓRY ....). Staw obchodzimy lewą stroną i po przejściu Zmarzłego Potoku skręcamy w lewo na dawniej znakowaną ścieżkę, wiodącą w głąb Doliny Złomisk. Idziemy lewą stroną potoku aż do mostku, po którym przechodzimy na drugą stronę. Teraz bardziej stromo zakosami przez las świerkowo-limbowy, a wyżej wśród kosówek aż do rozległego blokowiska. Dalej jak najwygodniej (ścieżka zanika) cały czas w pewnym oddaleniu od potoku, a potem tuż przy jego prawym brzegu trawiasto-skalistym zboczem w górę na płaśnie środkowego piętra Doliny Złomisk. Wyżej perć kluczy z obu stron Zmarzłego Potoku i w końcu wznosi się skośnie w prawo wśród traw i skałek, wyprowadzając nad północny brzeg przepięknego Zmarzłego Stawu (pow. 2,26 ha., głęb. 9,6 m, wys. 1925 m). W górę po piargach do ujścia głębokiego i stromego żlebu w linii spadku Przełęczy koło Drąga. Wznosimy się zygzakiem na prawo od żlebu po skałkach i trawkach aż do biegnącego w prawo zachodu. Dalej w górę i skośnie w prawo bardzo stromymi skałami przetykanymi trawkami na kolejny, ale krótszy zachód, którym ukosem w lewo ku górze na otwarty teren. Tam początkowo nieco w prawo skośnie ku górze, a potem bardziej stromo półkami i stopniami do dość połogich, porytych żlebkami skał. Tymi skałami, a potem po piargu w górę na Przełęcz koło Drąga. Z przełęczy ku północy po prawej stronie grani aż do piarżystego żlebka którym w lewo na grań. Dalej w górę stromo samą granią aż do punktu zwornikowego. Teraz jeszcze kilka minut stromą piętnastometrową ścianką na wierzchołek Zmarzłego Szczytu.

Wariant B

Batyżowiecki Staw – Zmarzły Szczyt. Skala trudności „ 0+”, czyli łatwo. Czas przejścia ok. 2 godz. 30 min.
Początkowy odcinek tej drogi jest analogiczny z drogą wiodącą na Kaczy i Batyżowiecki Szczyt i wiedzie przez znaną Czytelnikom Dolinę Batyżowiecką.
Staw obchodzimy po lewej stronie i dalej idziemy w górę ku północnemu zachodowi wzdłuż zachodniej części Doliny Batyżowieckiej. Pod koniec bardziej stromo, na lewo od Kościółka do północno-zachodniego kąta doliny. Widać stąd wyraźnie biegnący lekko skosem w lewo ku górze głęboki żleb wyprowadzający na Przełęcz koło Drąga. Teraz w górę nie samym żlebem, w którym często leży śnieg, tylko na prawo od niego dość stromymi skalisto-trawiastymi stopniami, półkami i rynnami, a pod koniec krótkim trawersem skośnie w lewo ku górze na tą przełęcz. Tutaj spotykamy wariant A, którym jeszcze 15 minut wspinamy się na wierzchołek Zmarzłego Szczytu.                                                                                                 
                           

Tekst i zdjęcia: Leszek Jaćkiewicz   


Szczyt znajduje się poza znakowanym szlakiem, dlatego można na niego wyjść jedynie z przewodnikiem wysokogórskim posiadającym odpowiednie uprawnienia.  
 

ze Zmarzłego Szczytu. Z chmur wyłaniają się pozostałe szczyty Batyżowieckiej Grani: Kaczy i Batyżowiecki. Na drugim planie widać Gierlach.
Zmarzły Szczyt  (po lewej) i Kaczy Szczyt z górnego piętra Doliny Batyżowieckiej
 


Copyright nieznanetatry.pl &GÓRY